הישיבה המאה ארבעים ושלוש של הכנסת השניה-משפט פראג

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' כסלו התשי"ג, 25 בנובמבר 1952
מתוך:
כרך 13 עמ' 157-159

גורמים אחרים הם שהכריעו את בוכארין, המחבר הראשי של האלף-בית הקומוניסטי, את גארין מזכיר המפלגה הקומוניסטית האוקראינית – שכני בגהינום עלי אדמות, הקרוי ,,מחנה עבודה מתקן" – והם שהכריעו גם את סלנסקי וגם את אורן. ראשית – הבידוד.