הישיבה החמש מאות ותשעים ואחת של הכנסת השלישית-חוק יסוד: הכנסת (תיקון), תשי"ט-1959-הצעת חבר הכנסת י. בדר

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' אדר א' התשי"ט, 16 בפבואר 1959
מתוך:
כרך 26 עמ' 1089-1090

ואני חושב שהכנסת, בתתה חוקים לאומה, היא החייבת להשמיע באזניה את המצווה הגדולה: כבד חוק ומשפט כי מצווה זו היא אמת הבנין הממלכתי. ואם הכנסת חלילה, תזלזל בחוק ומשפט, ו,,איך שהוא" ענין סמכויות, שאיש אינו מוסמך, על פי החוק, להעבירן, ולמעשה איש אינו מוסמך לקבלן, איך שהוא הענין הזה יסתדר -- הרי תינתן דוגמה רעה מאד לכל אזרחי המדינה.