הישיבה החמש מאות ושש של הכנסת השניה-חוק הבחירות לכנסת, תשט"ו-1954(המשך הדיון)

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' כסלו התשט"ו, 29 בנובמבר 1954
מתוך:
כרך 17 עמ' 199-201

חופש הבחירה יובטח בישראל אם ההשקפה לא תהיה פונקציה של פרנסה. אם ההצבעה לא תהיה תלויה בעבודה ולהפך.