הישיבה החמש מאות ושש של הכנסת השניה-חוק הבחירות לכנסת, תשט"ו-1954(המשך הדיון)

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' כסלו התשט"ו, 29 בנובמבר 1954
מתוך:
כרך 17 עמ' 199-201

לא שיטת הבחירות קובעת את שלטון העם, הקרוי בלע״ז ״דמוקראטיה״ ; חופש הבחירה הוא הקובע.