הישיבה החמש מאות ושמונה של הכנסת השניה-הצעות לסדר היום-הודעה אישית של חבר הכנסת מ. בגין

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' כסלו התשט"ו, 1 בדצמבר 1954
מתוך:
כרך 17 עמ' 237

בעכו יש מבצר מסויים, בו תא מסויים. בתא זה הועלו לגרדום תשעה בנים מישראל שחירפו את נפשם למות ומסרו את נפשם, כדי לסלק שלטון נכרי, כדי שתקום מדינה עברית, בה מר ישראל רוקח מכהן כשר-הפנים. במבצר יש תא שני, בו ישב זאב ז׳בוטינסקי לאחר שהגן על ירושלים ועל כבוד ישראל. במבצר יש חומה שנפרצה, והעולם כולו בהביטו מסר בה כבוד לריח הגבורה המחודשת של גור אריה יהודה, אלה הם הדברים שישנם בעכו ובגללם בחרתי בה, ואם שר- הפנים, בדברו על עכו, אינו נאות לישול נעליו מעל רגליו, אני מייעץ לו שלפחות יימנע מהלצות, אשר לא זו בלבד שאין בהן חכמה, אלא גרוע מזה, אין בהן טעם, ואם יש — הרי הוא טעם רע מאד.