הישיבה החמש מאות ושבעים ושתים של הכנסת השלישית-הצעות לסדר היום-גילויים בעיתון על הצעה לתפישת השלטון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז טבת התשי"ט, 7 בינואר 1959
מתוך:
כרך 25 עמ' 803-805

והנה היום..ניצלת את הבמה הזאת כדי להסיח את הדעת מהצעה פרלמנטרית מובהקת, כדי לטפל בפרשת העבר מתוך סילופים זדוניים הראויים לך.. אני רוצה לומר למר בן-גוריון ולכל חברי הכנסת: בפרלמנט אין מונולוגים. עכשיו אין לי זמן להשיב על הסילופים שלך, סליחה, על ההיפך מן האמת. בשבוע הבא ביום ב', או לכל המאוחר ביום ג', תשוב הכנסת לדון בפרשת אצ"ל, ,,אלטלינה" וברציחתה... מה שאני טוען הוא, שלא יהיו מונולוגים. אוכיח במסמך כתוב כיצד מר בן-גוריון סילף. אוכיח איך התנהל משא-ומתן, אוכיח מתי נודע למר בן-גוריון על בואה של ,,אלטלינה", אוכיח שעל בואה של ,,אלטלנה" נמסר לו ולממשלה שלושה ימים לפני בואה לחופי הארץ. אני אוכיח זאת. ויש גם עדים.