הישיבה החמש מאות ושבעים ושלוש של הכנסת השלישית-הצעת סיעת תנועת החרות להביע אי-אמון לממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' שבט התשי"ט, 12 בינואר 1959
מתוך:
כרך 25 עמ' 825-828

בעצם הימים ההם הגיע ארצה אריה בן אליעזר ובידיו כל הפרטים הנוגעים ל,,אלטלינה". בישיבת הלילה ההיא מסר אריה בן אלעזר באזניהם של נציגי משרד הבטחון את כל הפרטים הבאים: על סיפונה של ,,אלטלינה" נמצאים 900 מתנדבים. יש בה 5500 רובים, 300 מקלעי ברן, 50 מקלעי שפנדאו, 4 מיליון כדורים 303, עשרת אלפים פצצות לאווירונים, חמישים רובים אנטי-טנקיים, אלף פגזי רקטות, 4 זחלים משוריינים. את כל הציוד העצום הזה קבלנו מידידים של המחתרת העברית הלוחמת, שמאז ועד היום, לא פעם אחת בלבד, הצילו את עמנו בידידותם ובנשקם מסכנת השמדה. האניה נמצאה עדיין במרחק של ארבעה ימי שיט מחופי הארץ. הודענו לנציגי הממשלה, כי ,,אלטלינה" מופקדת בידה. תרצה הממשלה, על אף הפסקת האש ותנאיה כי האניה תבוא – היא תבוא; אם לאוו – נשלחנה חזרה לצרפת, עד אשר הממשלה תחליט על גורלה. – למחרת היום, בשעה עשר בבוקר, הודיעני סגן שר הבטחון, כי שר הבטחון והממשלה החליטו שעל ,,אלטלינה" לבוא, על מתנדביה ונשקה, למולדת.