הישיבה החמש מאות ושבעים ושלוש של הכנסת השלישית-הצעת סיעת תנועת החרות להביע אי-אמון לממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' שבט התשי"ט, 12 בינואר 1959
מתוך:
כרך 25 עמ' 825-828

אני מציע לך, לך מר בן-גוריון, כי אתה עם האשמתך ואני עם האשמותי נתייצב שנינו בפני ועדת חקירה, מורכבת משלשה שופטים, שייבחרו ע"י בית המשפט העליון. תביא לפניה את הודעותיך, מסמכיך ועדיך; אביא אני את מסמכי ועדי, וישפטו השופטים בינינו, ותיודע האמת, כל האמת, רק האמת בפני עם ועדה. עליך להשיב להצעה זו פה, ועכשיו. כל נסיון של התחמקות יוכיח מי מפחד מפני האמת. ובינתיים, עובדות היסוד. עד קום המדינה בקשנו נשק בכל רחבי תבל למען עמנו ולמען ארצנו. קווינו שהאניה ,,אלטלינה", שנרכשה ע"י הועד לשחרור האומה באמריקה, תגיע עם נשק רב, לפני יום סילוק השלטון הבריטי. לא נסתייע הדבר. על הפלגת האניה לא ידעו ידידי ואני במטה האצ"ל דבר. בפעם הראשונה שמעתי על הפלגתה, ביום בו נכנסה הפסקת האש לתוקפה, מרדיו לונדון. תנאי הפסקת האש אסרו, באורח רשמי, על הבאת ציוד מלחמתי. משום כך, מתוך תקווה, כי הידיעה ב,,בי.בי.סי" אינה מדוייקת, שלחתי מברק לנציגותנו בפריס והוריתי, ש,,אלטלינה" לא תצא עד להוראות חדשות. רק כעבור שלשה ימים קבלתי תשובה טלגריית, מידידי שמואל כ"ץ, לפיה מברקי הגיע לאחר הפלגת האניה הנמצאת כבר בלב ים. -הוריתי מיד לתחנת השידור שלנו, לשדר, ללא הפסק, לאניה את המברק הבא: Keep away' await instructions.(אל תתקרבו, המתינו להוראות).– ובאותו לילה ממש הזמנתי למטה האצ"ל, המוכר באורח רשמי ע"י הממשלה הזמנית, את סגן שר הבטחון ואת המנהל הכללי של משרד הבטחון. מסרתי להם על הפלגת האניה; הראיתי להם את מברק התשובה שהגיעני מפאריס.