הישיבה החמש מאות ושבעים ושלוש של הכנסת השלישית-הצעת סיעת תנועת החרות להביע אי-אמון לממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' שבט התשי"ט, 12 בינואר 1959
מתוך:
כרך 25 עמ' 825-828

אכן, מר בן-גוריון, רב ועצום הוא המרחק בין מי שמתייצב, בשעה גורלית לאומה, לצד משעבדה, משתף עמו פעולה ופותח במלחמה פנימית, לבין מי שקם, מורד, נלחם במשעבד, רק בו, ומונע בכל מחיר מלחמת אחים הדדית, חורבנית.