הישיבה החמש מאות וחמישים ואחת של הכנסת השלישית-דיון על שתי הצעות חוק למשאל עם בדבר שיטת הבחרות ועל הצעת חוק יסוד: הכנסת

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז כסלו התשי"ט, 9 בדצמבר 1958
מתוך:
כרך 25 עמ' 509-511

אבל האם זו הפעם הראשונה שאתם מביאים את הענין הזה לפני הבוחרים? אנו ביקשנו מכם להסכים שיהיה משאל- עם בתור מוסד קבע. דחיתם זאת. זוהי זכותכם. כל הבית דחה זאת, מלבדנו. הציונים הכלליים הרימו יד יחד אתכם ושאר חברי הכנסת נגד הצעתנו לקבוע משאל-עם. בצרפת היה משאל-עם. על איזה יסוד? בקונסטיטוציה של הרפובליקה הרביעית היה סעיף, לפיו צריך לערוך משאל-עם על שינוי הקונסטיטוציה. והנה לאחר שדחיתם את עצם רעיון משאל- העם לחלוטין, אתם מביאים את ההצעה לערוך משאל-עם על ענין שאתם רוצים בו. משונה, הלא כן?