הישיבה החמש מאות וחמישים ואחת של הכנסת השלישית-דיון על שתי הצעות חוק למשאל עם בדבר שיטת הבחרות ועל הצעת חוק יסוד: הכנסת

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז כסלו התשי"ט, 9 בדצמבר 1958
מתוך:
כרך 25 עמ' 509-511

ואומר ראש מפא״י: יש רק שתי דרכים בכל אומה. זהו גילוי. שני צבעים יש בחיים, שחור ולבן, או אדום ולבן? אני חושב שמר בן-גוריון עדיין אינו יודע, בעידנא דריתחא לא מסר לעצמו דין-וחשבון מהו המקור של התיאוריה הזאת על שתי דרכים ותו לא, שני צבעים ואין אחר. לא אזכיר את המקור. מוטב שלא נזכרהו. שם, בספר מסויים, הועלתה תיאוריה תעמולתית מיוחדת, להעמיד את כל היריבים מצד אחד, ומהצד השני עומד מי שעומד. הזוהי האמת בחיים?