הישיבה החמישים ושתיים של הכנסת הרביעית-הצעות לסדר היום-הודעת משרד החינוך והתרבות בענין בחינות הבגרות

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח שבט התש"כ, 16 בפבואר 1960
מתוך:
כרך 28 עמ' 637-638

אם אומר חבר הכנסת בקר שכל חבר עובדים רשאי להתארגן, אבל אסור לו לייצג, הרי הוא אומר דבר והיפוכו.