הישיבה החמישים-ושלוש של הכנסת השמינית – יום שני, י״ג סיון תשל״ד 3 יוני 1974 – התייצבות הממשלה החדשה לפני הכנסת – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג סיון התשל"ד, 3 ביוני 1974
מתוך:
כרך 70
נושאים:
בטחון - מלחמת יום כיפור. מדינות - ברית המועצות (רוסיה), סוריה. ריכוז האומה - העלאת יהודי מדינות ערב, שיבת ציון. שלמות המולדת - התנחלויות, יהודה ושומרון, רמת הגולן. חינוך - מערכת החינוך, נוער, ערכים בחינוך. מדיניות חוץ - יחסי ישראל-ארה"ב. כלכלה - מחסור, עוני, רפורמות כלכליות

נציע עשייה לאומית: ראשית — התנחלות רבתי ללא דיחוי ברמת-הגולן. אם ברצינות הושמעו ההצהרות ש״לא עוד״ — אומרים אנו לעומת זה שיש להעלות עוד ישובים ברמת-הגולן ולבצר את בטחונה, ועל-ידה את בטחון המדינה; וכן התנחלות רבתי ביהודה ובשומרון ובשאר חלקי הארץ... שנית — חידוש המערכה על שיבת ציון מברית-המועצות. חלה בימים האחרונים ירידה רצינית במספר העולים המגיעים מרוסיה, ועלינו ללא דיחוי לחדש את המערכה ההיסטורית למען שיבת ציון חופשית משם. עלינו לתבוע מן הנשיא ניקסון, העומד לבקר בברית-המועצות בקרוב, שהוא יתבע את הזכות הזאת ליהודים בברית-המועצות. שלישית — חידוש המערכה למען הצלת אחינו מסוריה ללא דיחוי. זה לא היה תנאי להסכם הפרדה, והם בגטו. וכיוון שהנשיא ניקסון עומד לבקר בסוריה, שוב עלינו לתבוע ממנו שיעמיד במרכז שיחותיו עם שליטי דמשק את הוצאת כל היהודים מארץ הרדיפות והגטאות לשם הבאתם לחוף מבטחים... רביעית — חינוך לאהבת ארץ-ישראל ולאמונה בזכותו של העם היהודי עליה... יש לחנך את הדור הצעיר על יסוד ההכרה שאנחנו היהודים שחררנו את ארץ-ישראל, נעשה ניסיון לגזול אותה מאתנו, הוא לא הצליח, ומשום כך אירעו כל התקלות בדור הזה; ארצנו היא... חמישית — יש לבטל את העוני שהוא חרפה לכל חברה הטוענת לכתר חברה מתוקנת. יש לייצב את המשק, להבטיח השקעות הון, לפתור את בעיותינו באינפלאציה, בירידת ערך המטבע, בהתרוששות... שביעית, ומעל לכל — בעקבות מלחמת יום הכיפורים נפתחו פצעים בעם הזה, צריך לרפא אותם.