הישיבה החמישים-ושלוש של הכנסת השמינית – יום שני, י״ג סיון תשל״ד 3 יוני 1974 – התייצבות הממשלה החדשה לפני הכנסת – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג סיון התשל"ד, 3 ביוני 1974
מתוך:
כרך 70
נושאים:
אישים - יצחק רבין. ממשל - בחירות, דמוקרטיה, ממשלה. מדיניות חוץ - דיפלומטיה
ממשלה זו היא ממשלת מיעוט מבחינת התמיכה האמיתית של הבית בה. למה הוצגה לפנינו בימים כאלה ממשלת מיעוט? החומרה היא מבחינת הערך הגדול והאדיר בחיינו — הדמוקראטיה. המדינה הקטנה הזאת קמה במלחמה מהפכנית, בתנאים שלא היו דומים להם. מאז השקענו כולנו מאמץ בלתי-פוסק לחנך לאהבת הדמוקראטיה ולכיבודה, והחדרנו את ההכרה: הרוב מחליט. אפילו החלטותיו אינן מוצאות חן בעינינו, אפילו לעתים מקוממות את נפשנו, נקבל את דעת הרוב. אמנם כן, עד היום רק החלק הזה של הבית כך חינך את הדור הצעיר. אני מקווה שגם החלק השני, בבוא היום, כך יחנך. אבל בינתיים מציגים לנו בימים כאלה ממשלת מיעוט. ג׳פרסון קבע את הכלל הגדול: ממשלה בהסכמת העם. והרי הרוב של העם, על-פי נציגיו ושליחיו בבית הזה בהודעותיהם ובכתביהם, עומד נגד הממשלה הזאת. למה ייעשה כדבר הזה לעם הזה בימים כאלה — להציג לפניו ממשלת מיעוט? האם ממשלה זו מסוגלת לעמוד נגד לחץ בין-לאומי, שראש הממשלה המיועד הזכיר אותו והוא מתדפק על דלתנו? הרי רובה ככולה נמנית עם מבקשי הוויזה; הממשלה הזאת רוצה בחלוקתה מחדש של ארץ-ישראל. יש חשש שלא יהיה צורך ללחוץ עליה כדי להביא לחלוקה. היא עלולה ללחוץ על הלוחצים שילחצו. היום הודיע לנו מר רבין כי הממשלה לא תסכים בשום פנים ואופן לחזור לקווי ה-4 ביוני 1967 אפילו במסגרת של חוזה שלום. שמעו היטב מה אמרתם. אויבינו אומרים שלעולם לא יהיה שום הסכם שלום אם לא נחזור לקווי ה-4 ביוני 1967. פירוש הדבר שגם על-פי הודעותיכם איננו הולכים לשלום. לדידכם, על-פי ההצהרות שמסרת הבוקר, מר רבין, לא תוכלו עוד לטעון שאמונה בארץ-ישראל מונעת שלום, באשר הודעתכם זו, על-פי המציאות, כבר איננה מאפשרת, בגלל עמדת האויב, חוזה שלום. אבל הלחץ הבין-לאומי מתדפק על הדלת. האם ממשלה זו תעמוד בפניו?