הישיבה החמישים-ושבע של הכנסת השמינית יום שלישי, כ״א סיון תשל״ד 11 יוני 1974 – תביעות ישראל לשיבת ציון מברית-המועצות ולהצלת יהודי סוריה לקראת ביקורו של נשיא ארצות-הברית בדמשק ובמוסקבה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א סיון התשל"ד, 11 ביוני 1974
מתוך:
כרך 70
נושאים:
מדינות - ברית המועצות (רוסיה). תפוצות - גלות, יהדות התפוצות, קהילות יהודיות. ריכוז האומה - שיבת ציון

בברית-המועצות יושבים 3.5 מיליון יהודים. קמה בקרבם התעוררות לאומית אשר כמותה לא היתה — ועל נשיא ארצות-הברית לדעת זאת — בתולדות ישראל סבא מימי המכבים. למעלה מחמישים שנה נתונים היו לא רק בדיכוי אלא אף בטמיעה מאונס. לא תורה, לא תנ״ך, לא עברית, לא תפילה, לא בית-כנסת, לא קשר עם העם היהודי, לא קשר עם ארץ ישראל. טמיעה שיטתית וכפויה. ואף-על-פי-כן — איזה חזיון אנושי אדיר הוא, איזו הוכחה שהרוח מנצחת, האמונה מקדמת את האדם — קמה בקרבם התעוררות לאומית, התחדשות לאומית, והם רוצים, כדי לומר את הדבר בפשטות: הביתה, כפי שהם עצמם אומרים: למולדת ההיסטורית של העם היהודי, והתחילו לבוא משם.