הישיבה הארבע מאות וששים ושש של הכנסת השניה-הצעות לסדר היום-הבסיס המצרי בארץ ישראל

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אב התשי"ד, 4 באוגוסט 1954
מתוך:
כרך 16 עמ' 2301

לבסוף אומרת המשלה: אם נותקף-נתגונן. זוהי תורתה המדינית-האסטרטגית כולה על רגל אחת, ועל כן צולעת המדיניות ונכה האסטרטגיה.