הישיבה הארבע מאות ושמונים ותשע של הכנסת השלישית-הודעת ראש הממשלה על התפטרות השרים מ.ח. שפירא וי. בורג (המשך דיון)

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' תמוז התשי"ח, 8 ביולי 1958
מתוך:
כרך 24 עמ' 2243-2246

לאחר כל אלה מתכנסת הממשלה ומקבלת שתי החלטות. ובהן נאמר, שאדם יירשם כיהודי מבחינת הלאום שלו, אם הוא יצהיר כך ויוסיף שאין הוא בן דת אחרת. אם אתם מפרידים בין לאום לבין דת למה אתם שואלים לדת? מה עסקכם הדת?(קריאות ביניים) אם מפרידים בין לאום ובין דת, למה אתם שואלים לדת? אבל אם אתם שואלים לדת, אז מי יקבע מי הוא בן דת לא-יהודית? שר הפנים? הרי אז הענין הופך לענין דתי. אתם דורשים שמישהו יצהיר שהוא לא בן דת אחרת, כלומר בן דת לא-יהודית. ומי הוא בן דת לא-יהודית – מי יקבע?.