הישיבה הארבע מאות ושמונים ואחת של הכנסת השניה-מדיניות חוץ-דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' אלול התשי"ד, 30 באוגוסט 1954
מתוך:
כרך 16 עמ' 2555-2558

הוגה דעות אחד אמר שבשפת אנוש אין מילים עצובות יותר משתי המלים הקטנות: ,,אילו" ו,,אלמלא". ואמנם כן, יכולתי לחבר ולהביא, רשימה ארוכה של ,,אילו" ו,,אלמלא" בנוגע לשגיאותיהן של ממשלותינו וחטאי ראשיהן במדיניות החוץ והבטחון, שהביאתנו עד הלום, עדי בדידות מוחלטת, שפיכות דמים בלתי פוסקת וסכנה גוברת והולכת.