הישיבה הארבע מאות ושמונים ואחת של הכנסת השניה-מדיניות חוץ-דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' אלול התשי"ד, 30 באוגוסט 1954
מתוך:
כרך 16 עמ' 2555-2558

שמעתי היום את ראש הממשלה מנסה לתת לעצמו ולנו עצה מה לעשות. וכך שמעתי: הכרזנו-ונוסיף להכריז; התרענו-ונוסיף להתריע; הוקענו-ונוסיף להוקיע. איזו עברית! ואיזו מדיניות! מי יתן ושר החוץ ידע מדיניות כפי שראש הממשלה שלה יודע עברית. איזו עברית-אבל איזו מדיניות! הכרזנו-והכרזתנו לא הועילה. התרענו-והתרעתנו לא עזרה. הוקענו-והוקעתנו לא סייעה. ואע"פ כן נוסיף להוקיע ולהכריז ולהתריע. לא זו התשובה.