הישיבה הארבע-מאות-ושמונה-עשרה של הכנסת השביעית – יום שלישי, ח' ניסן תשל"ג 10 אפריל 1973 – הצעות סיעות גח"ל, הרשימה הקומוניסטית החדשה והמרכז החפשי – להביע אי-אמון לממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' ניסן התשל"ג, 10 באפריל 1973
מתוך:
כרך 67
נושא:
ממשל - אופוזיציה, פרלמנטריזם

כלום אינם ידועים לכם יחסי הכוחות הפרלמנטריים? הצעתכם תידחה. ידועים, אבל מי שמשמיע טענה זו מגלה חוסר ידיעה, בוודאי הבנה, בהליכים פרלמנטריים. הצעת אי-האמון, מעיקרה, תכליתה להסב את תשומת-לב האומה לדבר חמור, במעשה או במחדל, של הממשלה.