הישיבה הארבע-מאות-ושמונה-עשרה של הכנסת החמישית יום שלישי, ג׳ טבת תשכ״ה (8 דצמבר 1964) הודעת הממשלה על מיזוג עדות – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' טבת התשכ"ה, 8 בדצמבר 1964
מתוך:
הישיבה הארבע-מאות-ושמונה-עשרה של הכנסת החמישית יום שלישי, ג׳ טבת תשכ״ה (8 דצמבר 1964) הודעת הממשלה על מיזוג עדות

עובדה היא שבמוסדות ובעתונים הרשמיים אין חדלים מלטעון, כי האצ״ל מורכב ברובו מבני עדות המזרח. הדיבורים הללו מגיעים, כמובן, לאוזני הבולשת; ומה פלא אם הסולדטסקה הבריטית שופכת את כל חמתה על שכונות העוני ? אנשי ההלשנה הקולקטיבית — ״הדמוקרטים״ הללו — רוצים להטיל בנו דופי. אליהם הולכים מעדות המזרח, מן השכונות, לבני טובים לא נאה להימצא בחברתם. הזה דופי שמצאתם בנו? להווי ידוע לכם, כי אלינו באים כולם, באים גם מבתיכם המרווחים וגם מן הבקתות הנמוכות. אין מונופולין לאהבת המולדת. אולם לא נכחה כי גאוותנו היא בעיקר על העניים והמושפלים, אשר משפחתנו הלוחמת הופכת אותם לגאים ולעשירים — עשירים ברכוש שאין דומה לו בעולם: באידיאל ובאמונה.