הישיבה הארבע-מאות-ושמונה-עשרה של הכנסת החמישית יום שלישי, ג׳ טבת תשכ״ה (8 דצמבר 1964) הודעת הממשלה על מיזוג עדות – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' טבת התשכ"ה, 8 בדצמבר 1964
מתוך:
הישיבה הארבע-מאות-ושמונה-עשרה של הכנסת החמישית יום שלישי, ג׳ טבת תשכ״ה (8 דצמבר 1964) הודעת הממשלה על מיזוג עדות

אחינו בתפוצות הגולה צריכים לומר שהם בגולה, אם זו גולה דוויה ואם זאת גולה ״דה-לוכס״ — גולה היא. זאת אמונתנו. זאת החלוקה הטבעית: בין המולדת ובין הגולה. את כל שאר החלוקות הבאות משגרת יש להשתדל לבטל. אני יודע, לא בן-לילה תבוטל ההפרדה המבדילה הזאת. אבל אם כולנו נחליט על כך — אם באמת נחליט שאינם הכרחיים רב ראשי אשכנזי ורב ראשי ספרדי, אלא בהחלט יכול להיות וצריך להיות רב ראשי לכל בית ישראל, נעשה צעד עצום קדימה למען ביטול ההבדלה הזאת. הוא הדין בבתי-הספר, הוא הדין בספרים, הוא הדין בעתונים, ולאט לאט נחדיר בקרב עמנו את ההכרה שחלוקה זו, אשר באה לנו מן הגולה, מן הרדיפות, מן הגירושים, מן העינויים ומן ההשמדה, — הגיע הזמן, במולדת, להעבירה.