הישיבה הארבע-מאות-ושמונה-עשרה של הכנסת החמישית יום שלישי, ג׳ טבת תשכ״ה (8 דצמבר 1964) הודעת הממשלה על מיזוג עדות – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' טבת התשכ"ה, 8 בדצמבר 1964
מתוך:
הישיבה הארבע-מאות-ושמונה-עשרה של הכנסת החמישית יום שלישי, ג׳ טבת תשכ״ה (8 דצמבר 1964) הודעת הממשלה על מיזוג עדות

הבדלים אלה הם באמת הבדלי נוסח. אני סובר שעל כולנו לעשות מאמץ מחשבתי, אפילו לשוני, ובוודאי משפטי, כדי להשתדל לבטל את החלוקה הזאת אשר איננה החלוקה המקורית של עמנו. לדעתי, כיום החלוקה המכרעת בתוך עם ישראל היא: - בני המולדת ותושבי התפוצות.