הישיבה הארבע-מאות-ושמונה-עשרה של הכנסת החמישית יום שלישי, ג׳ טבת תשכ״ה (8 דצמבר 1964) הודעת הממשלה על מיזוג עדות – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' טבת התשכ"ה, 8 בדצמבר 1964
מתוך:
הישיבה הארבע-מאות-ושמונה-עשרה של הכנסת החמישית יום שלישי, ג׳ טבת תשכ״ה (8 דצמבר 1964) הודעת הממשלה על מיזוג עדות

זה גורם גם לפגיעה באינטרס הממלכתי, כי הרי איש לא יעלה על הדעת שכל המוכשרים ותכשירים וכל המצטיינים הם במפלגת השליש. כאשר היא קובעת שהרשויות צריכות להיות מורכבות על-פי הכרטיס, יש בוודאי גם מבחנים אחרים. אחד מהם הוא כמובן הוותק. לא צריך לזלזל במבחן זה. אבל שוב כתוצאה מהתפתחות היסטורית אותו ותק גורם לכך, באופן אובייקטיבי ולא בכוונת זדון, שיש אפליה עליה מלינים רבים, וקודם כל — במוסדות הממלכתיים.