הישיבה הארבע-מאות-ושמונה-עשרה של הכנסת החמישית יום שלישי, ג׳ טבת תשכ״ה (8 דצמבר 1964) הודעת הממשלה על מיזוג עדות – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' טבת התשכ"ה, 8 בדצמבר 1964
מתוך:
הישיבה הארבע-מאות-ושמונה-עשרה של הכנסת החמישית יום שלישי, ג׳ טבת תשכ״ה (8 דצמבר 1964) הודעת הממשלה על מיזוג עדות

בדברים אלה, שהיה לי הכבוד להוציאם מספר פרוטוקולים ישן על דפיו הצהבהבים, יש מעל לכל מתן כבוד לשבט בישראל, מהולל באמונתו, מהודר באצילותו ומפואר בתרומתו לעיצוב דמות האומה, רוחה ותרבותה. לכן על כולנו לומר: יבוש וייכלם כל מי שמגלה בלבו, בדיבור או בכתב, מידה כלשהי של התנשאות בגלל מוצא אירופי, כלפי אחינו, בני עמנו, שאבותיהם גורשו מספרד והם ובניהם נתפזרו גם בחלקי אירופה, אבל בעיקר באפריקה ובחלקם באסיה, או לגבי אחינו שאחרי החורבן נדדו הרחק מזרחה.