הישיבה הארבע-מאות-ושמונה-עשרה של הכנסת החמישית יום שלישי, ג׳ טבת תשכ״ה (8 דצמבר 1964) הודעת הממשלה על מיזוג עדות – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' טבת התשכ"ה, 8 בדצמבר 1964
מתוך:
הישיבה הארבע-מאות-ושמונה-עשרה של הכנסת החמישית יום שלישי, ג׳ טבת תשכ״ה (8 דצמבר 1964) הודעת הממשלה על מיזוג עדות

האם יש על רקע העובדות האובייקטיביות האלה הפליה שקוראים לה ״עדתית״ במדינה ? — אף על כך אדבר במלוא גילוי-הלב. בשום פנים ואופן אנו, יריביה ההיסטוריים של מפא״י, לא נסכים להאשמה שהיא בכוונה גורסת או מנהיגה אפליה על רקע זה. לא. אבל סבור אני שכתוצאה מתופעה אחרת לגמרי קיימת מעין אפליה אובייקטיבית, ואשתדל להוכיח תיזה זו. יש במדינתנו מוסד ששמו כרטיס מפלגתי, שבשום פנים אין להתעלם מקיומו. מפלגת השלטון עד היום אינה מיוצגת אלא על-ידי שליש המצביעים. שני שלישים הצביעו נגד תכניתה. אבל השליש השתלט על רשויות המדינה ועל שירותיה במידה הרבה יותר גדולה מאשר כל מפלגה במדינה כלשהי שהגיעה לרוב מוחלט בה.