הישיבה הארבע-מאות-ושמונה-עשרה של הכנסת החמישית יום שלישי, ג׳ טבת תשכ״ה (8 דצמבר 1964) הודעת הממשלה על מיזוג עדות – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' טבת התשכ"ה, 8 בדצמבר 1964
מתוך:
הישיבה הארבע-מאות-ושמונה-עשרה של הכנסת החמישית יום שלישי, ג׳ טבת תשכ״ה (8 דצמבר 1964) הודעת הממשלה על מיזוג עדות

אדם משכיל, דווקא בגלל השכלתו, חייב להיות עניו ולא להתנשא מעל מי שלא רכש השכלה, אולי מסיבות אובייקטיביות. אבל בוודאי, ביחוד בימינו, אותו השוויון שעליו דיבר מורנו ורבנו — ״פאן-באזיליאה״ — שוויון של אנשים שהם בבחינת בני מלכים, כלומר, לא על-ידי שוויוניות של הורדה, אלא על-ידי עליה והעלאה — אותו שוויון החייב להיות משאת-נפשנו יושג מעל לכל על-ידי מתן השכלה.