הישיבה הארבע-מאות-ושמונה-עשרה של הכנסת החמישית יום שלישי, ג׳ טבת תשכ״ה (8 דצמבר 1964) הודעת הממשלה על מיזוג עדות – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' טבת התשכ"ה, 8 בדצמבר 1964
מתוך:
הישיבה הארבע-מאות-ושמונה-עשרה של הכנסת החמישית יום שלישי, ג׳ טבת תשכ״ה (8 דצמבר 1964) הודעת הממשלה על מיזוג עדות

דווקא משום כך, לא מתוך הכרת תודה, אלא מתוך הכרת העובדה, על כולנו, ללא יוצא מן הכלל, לדאוג לביטול הדיספרופורציה ולייצוג גובר והולך של כל בני ישראל, ללא הבדל עדה ומוצא, במוסדות הממלכתיים והאחרים.