הישיבה הארבע-מאות-ושמונה-עשרה של הכנסת החמישית יום שלישי, ג׳ טבת תשכ״ה (8 דצמבר 1964) הודעת הממשלה על מיזוג עדות – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' טבת התשכ"ה, 8 בדצמבר 1964
מתוך:
הישיבה הארבע-מאות-ושמונה-עשרה של הכנסת החמישית יום שלישי, ג׳ טבת תשכ״ה (8 דצמבר 1964) הודעת הממשלה על מיזוג עדות

אין זאת הפעם הראשונה שיש תופעת התנשאות בישראל כלפי יהודי מזרח, אלא שהמושג פושט צורה ולובש צורה. היו ימים בהם היה קיים המושג-בלעז של יהודי מזרחי ,,אוסט-יודע״. מי שזוכר את הימים ההם, עת כתב אחד-העם, כי היהודים במערב חיים בעבדות מתוך חירות, בעוד היהודים במזרח חיו, על-פי נסיוננו, בחירות מתוך עבדות, — יודע, כי היו ימים כאשר המושג הזה היה פשוטו במשמעו, בפי אלה שהשתמשו בו, שלילי.