הישיבה הארבע-מאות-ושמונה-עשרה של הכנסת החמישית יום שלישי, ג׳ טבת תשכ״ה (8 דצמבר 1964) הודעת הממשלה על מיזוג עדות – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' טבת התשכ"ה, 8 בדצמבר 1964
מתוך:
הישיבה הארבע-מאות-ושמונה-עשרה של הכנסת החמישית יום שלישי, ג׳ טבת תשכ״ה (8 דצמבר 1964) הודעת הממשלה על מיזוג עדות
לא בפעם הראשונה דנים בישראל בחזיון המופלא, שאין כמותו בתולדות העמים, של שיבת ציון, של קירוב פזורינו, של קיבוץ נפוצותינו — ובתהליך ההגשמה של חזון נבואי זה — מארבע כנפות הארץ אל הארץ שניתנה לאבותינו, לאברהם ולזרעו, לנו ולבנינו אחרינו, בברית בין הבתרים, ולנו היא כולה מימי קדם ולעדי עד, על המכאובים ועל היסורים והקשיים הקשורים בכך.