הישיבה הארבע-מאות-ושלוש-עשרה של הכנסת השישית – יום רביעי כ״ה לסיון תשכ״ט (11 יוני 1969) – שאילתות ותשובות

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה סיון התשכ"ט, 11 ביוני 1969
נושא:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, הזכות לארץ ישראל השלמה, התנחלויות

לפני תריסר שנים לא זכינו. לפני שנתיים זכה זכינו. עלי להוסיף, כי בעקבות מלחמת ששת הימים קיבלה הכנסת את חוק החלת המשפט על ארץ-ישראל. וזה דבר החוק: הממשלה רשאית, בצו, להחיל את המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה על כל חלק מארץ-ישראל שייקבע בצו. חוק זה נותן ביטוי מובהק לזכותנו הנצחית שלא הופקעה ולא תפקע לעולמים. על-פיו הוחל "המשפט, השיפוט והמינהל" של המדינה על העיר שבין החומות ועל מזרח ירושלים. אין זה סיפוח כפי שאומרים מתוך חוסר ידיעה או אי-הבנה, זוהי החלת המשפט מכוח הזכות על חלק משוחרר של המולדת. הממשלה עדיין לא השתמשה בסמכותה כחוק ביחס לשטחי מולדת משוחררים אחרים. אך זוהי סמכותה המפורשת. גם משום כך זכאי כל חבר ממשלה, כל חבר כנסת וכל אזרח לתבוע ולהציע כי הסמכות תופעל והצו יינתן. אשר להתנחלות, כבר השיבותי על שאילתות של חברי כנסת אחרים, כי אמנם הצעתי, מיד לאחר תום מלחמת ששת הימים, ושבתי והצעתי ואשוב ואציע, כי תיעשה ותוגבר ההתנחלות, כעירונית כחקלאית, ותקומנה קריות עם תושבים יהודיים בכל שערי ארץ-ישראל המשוחררת.