הישיבה הארבע מאות ושבע עשרה של הכנסת השלישית-הצעות לסדר היום-איחודי סוריה-מצרים,עיראק-ירדן

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט שבט התשי"ח, 19 בפבואר 1958
מתוך:
כרך 23 עמ' 1010-1011

זכותו של העם היהודי על א"י בשלמותה ההיסטורית - זכות נצחית היא שאינה נתנת לערעור ע"י שום כבוש זר, ע"י שום ספוח, ע"י שום גזל, אדמתנו היא. בעלות שחר הלאומים נתנה לנו האלוהים, ביום היותנו לעם נושא דברו החי. אבותינו שנהדפו ממנה בכח הזרוע, כבשוה בדמם ובזיעת לבניהם, לנו ולבאים אחרינו, לדורי דורות ובעזרת אלוקי האמת והצדק שוב נשוב אליה ואילו היא אלינו תשוב.