הישיבה הארבע מאות ושבע עשרה של הכנסת השלישית-הצעות לסדר היום-איחודי סוריה-מצרים,עיראק-ירדן

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט שבט התשי"ח, 19 בפבואר 1958
מתוך:
כרך 23 עמ' 1010-1011

חייבת הממשלה לדעת ולזכור כי יש ומדיניות שתיקה פרושה מעשה, אבל מעשה חמור, מעשה חטא, מעשה שלילי, מעשה מסוכן, מעשה העלול להיות בכיה לדורות. הרושם מן השתיקה העלול להתקבל ברחבי העולם כי לא מעניננו הוא.