הישיבה הארבע מאות ושבע עשרה של הכנסת השלישית-הצעות לסדר היום-איחודי סוריה-מצרים,עיראק-ירדן

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט שבט התשי"ח, 19 בפבואר 1958
מתוך:
כרך 23 עמ' 1010-1011

אם במשך השנים שאלת את דוברינו הרשמיים לאן אנו הולכים, מהי מדיניותכם - אחת, קבועה היתה תשובתם: מגמתנו - שמירת הטטוס קוו במזרח התיכון, ומדיניותינו - השענות עליו. כאשר אנו הזהרנו השכם והזהר כי הסטטוס קוו עצמו במזרח התיכון הוא מציאות חולפת ומי שנשען עליו כאילו נסמך על זרם שוטף - אף לא רצו להטות אוזן קשבת לאזהרותינו.