הישיבה הארבע-מאות-ושבעים-ותשע של הכנסת החמישית – יום רביעי, ב׳ סיון תשכ״ה (2 יוני 1965) – הצעות חוק של חברי כנסת – חוק הגמול למקריב חייו להצלת חיי רעהו, תשכ״ה — 1965

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' סיון התשכ"ה, 2 ביוני 1965
מתוך:
כרך 43

משום כך כאשר שמענו שהחוק איננו מאפשר זאת, לא כלפי אלה שהקריבו חייהם למען הצלת נפש בישראל ולא כלפי בני משפחותיהם, נזכרנו שבימי נעורינו היו אומרים, כפי שידוע לכבוד היושב-ראש, ״דורה לקס סד לקס״, אבל בהקשר זה יש יסוד לתרגם את המלה ״דורה״ לא רק מלטינית, ודי לחכימא ברמיזא. לדעתי אין לסבול מצב כזה. יש לחוקק חוק שיאפשר מתן כבוד לאנשים כאלה ומתן קיום בכבוד לבני משפחתם.