הישיבה הארבע-מאות-ושבעים-ואחת של הכנסת החמישית – יום שני, ט״ו אייר תשכ״ה (17 מאי 1965) – עניני מדיניות ובטחון – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אייר התשכ"ה, 17 במאי 1965
מתוך:
כרך 43

המהימנות — זהו היום עיקר במדיניות הבין-לאומית.