הישיבה הארבע-מאות-וחמישים-ושבע של הכנסת השביעית – יום רביעי, כ״ה תמוז תשל״ג – 25 יולי 1973 – סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדה – דיון – המשך

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה תמוז התשל"ג, 25 ביולי 1973
מתוך:
כרך 68
נושאים:
תיקון החברה - הון שלטון, צמצום פערים. כלכלה - יחסי מפרנס-שליט, מחסור, עוני

 

יש המדברים עדיין על מלחמת מעמדות בישראל. הרי זה מושג נלעג בימינו ובמדינתנו, כאשר הרוב המכריע של המפעלים הגדולים מצויים בבעלות ציבורית. אבל יש מלחמה אחרת בישראל, היא גואה, היא מתפתחת — מלחמת הרשויות, רשות ברשות נלחמת. ואם זה יימשך, הרי תהיה אצלנו מלחמת הכל בכל.

מה יש לעשות? צריך להפסיק את המלחמה ההרסנית הזאת ולהשכין שלום חברתי בישראל ויחד עמו לעשות צדק חברתי. וראשיתו של צדק — בביטול העוני, בהעלאת היסוד שעליו חיות משפחות בישראל ובעיקר משפחות מרובות ילדים.