הישיבה הארבע-מאות-וחמישים-ושבע של הכנסת השביעית – יום רביעי, כ״ה תמוז תשל״ג – 25 יולי 1973 – סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדה – דיון – המשך

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה תמוז התשל"ג, 25 ביולי 1973
מתוך:
כרך 68
נושאים:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, הזכות לארץ ישראל השלמה, יהודה ושומרון. מפלגות - מערך

מתוך התכחשות, הזורעת דמורליזציה, לאמת ההיסטורית, מכריזים דוברי המערך על עיקרון של חלוקת ארץ-ישראל. איזה הוא העיקרון? במלים אחרות: דוברי המערך כאילו קובעים כי הבעלים על שטחי יהודה ושומרון איננו העם היהודי, אלא השושלת ההאשמית, שאנו נמסור להם את שטחי מולדתנו, אלא לעת עתה, לתקופת זמן, אנחנו מחזיקים בהם כפיקדון בשבילם.