הישיבה הארבע-מאות-וחמישים-ושבע של הכנסת השביעית – יום רביעי, כ״ה תמוז תשל״ג – 25 יולי 1973 – סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדה – דיון – המשך

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה תמוז התשל"ג, 25 ביולי 1973
מתוך:
כרך 68
נושאים:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, הזכות לארץ ישראל השלמה. הסכסוך הישראלי פלסטיני - תכנית החלוקה

הכנסת מסיימת את תקופת כהונתה עם ההכרזה על העקרון של חלוקת ארץ-ישראל. אנחנו מאמינים כיהודים, כציונים, כי יש עקרון אחד לגבי ארץ-ישראל - הוא עקרונו של העם היהודי לדורותיו. היא שייכת לו בזכות, ואנחנו נצא אל הציבור בכל הכרת האמת הזאת, אף בהתאם להחלטה שאתם הצבעתם למענה, ומתוך היענות לה נישא את הרעיון של קיום זכותנו על נחלת אבותינו.