הישיבה הארבע-מאות-וחמישים-ושבע של הכנסת השביעית – יום רביעי, כ״ה תמוז תשל״ג – 25 יולי 1973 – סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדה – דיון – המשך

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה תמוז התשל"ג, 25 ביולי 1973
מתוך:
כרך 68
נושא:
הסכסוך הישראלי פלסטיני - ערביי ישראל

אנו יכולים לחיות אתם יחד בשכנות טובה, בהבנה. הדבר הוכח במשך תשע-עשרה שנה במדינת ישראל בחלקה של ארץ-ישראל; הדבר הוכח במשך שש השנים האחרונות בארץ-ישראל המערבית כולה. מדוע נפסיק את התהליך הזה? הוא הוכח במציאות.