הישיבה הארבע-מאות-וחמישים-ושבע של הכנסת השביעית – יום רביעי, כ״ה תמוז תשל״ג – 25 יולי 1973 – סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדה – דיון – המשך

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה תמוז התשל"ג, 25 ביולי 1973
מתוך:
כרך 68
נושאים:
הסכסוך הישראלי פלסטיני - ערביי ישראל. שלמות המולדת - יהודה ושומרון

אנו מציעים פתרון להתנחל בעיר ובכפר. יחד עם זה, אופציה לגבי אזרחות לתושבים הערבים. לאמור, תושב ערבי בארץ-ישראל שיבקש את אזרחות המדינה - יקבלנה; נגד רצונו לא נכפה זאת עליו. אם יעדיף להחזיק באזרחותו הקודמת - יקיימנה. זוהי גישה אנושית, מתקדמת.

אנו שיחררנו את ארץ-ישראל — זה החזון, גם היהודי וגם האנושי, שאותו שלטון ישוב וישלוט גם על התושבים הערבים בארץ-ישראל המערבית.