הישיבה הארבע-מאות-וחמישים-ושבע של הכנסת השביעית – יום רביעי, כ״ה תמוז תשל״ג – 25 יולי 1973 – סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדה – דיון – המשך

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה תמוז התשל"ג, 25 ביולי 1973
מתוך:
כרך 68
נושאים:
שלמות המולדת - הזכות לארץ ישראל השלמה. תפוצות - יהדות התפוצות. לאומיות - לאום יהודי (ציונות)

זהו חזון הציונות. וכפי שזכינו לראות בשיבת ציון מברית-המועצות לרבבות, כן נזכה לראות אותה למאות אלפים. צריך לחדש את המערכה למען שיבת ציון. משהו קרה בהמעטת מספר העולים בחודשים האחרונים. אבל קו ההתפתחות ההיסטורי נראה לעין, לא בעוד עשרים-וחמש שנה, אלא אולי בעשור הקרוב, לעלייה גם ממזרח וגם ממערב. לכל הדעות זהו החזון הציוני: רוב היהודים בארץ-ישראל. בשבילם קיימת ארץ-ישראל, לא בשביל חוסיין.