הישיבה הארבע-מאות-וחמישים-ושבע של הכנסת השביעית – יום רביעי, כ״ה תמוז תשל״ג – 25 יולי 1973 – סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדה – דיון – המשך

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה תמוז התשל"ג, 25 ביולי 1973
מתוך:
כרך 68
נושאים:
הסכסוך הישראלי פלסטיני - ערביי ישראל. שלמות המולדת - התנחלויות, יהודה ושומרון

אתם אומרים: התנחלות - לא. ומה היא התוצאה? זוהי שאלה רצינית, שגם שר הבטחון יואיל להתבונן בה מבחינת הזכויות של התושבים הערבים לרכוש את זכות האזרחות. אבל לדידכם, מה יוצא? התנחלות - לא; החלת החוק הישראלי - לא; זכויות אפשריות לתושבים הערביים - לא. והתוצאה היא: אתם מציעים להחזיק לאורך ימים ביהודה ובשומרון בלי התנחלות, בלי זכויות לערבים.