הישיבה הארבע-מאות-וחמישים-ושבע של הכנסת השביעית – יום רביעי, כ״ה תמוז תשל״ג – 25 יולי 1973 – סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדה – דיון – המשך

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה תמוז התשל"ג, 25 ביולי 1973
מתוך:
כרך 68
נושאים:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, הזכות לארץ ישראל השלמה. בטחון - מלחמת ששת הימים. שלום - הסכם שלום

מי שטוען איפוא כי עקרון החלוקה פירושו אופציה לעשיית שלום - במלוא המשמעות של המושג - מטעה את הציבור, מוליכו שולל. הכרזה זו נוגדת את המציאות הנראית לעיני כל אדם... הנה כי כן, הסכם שלום לא קורב. למעשה התרחק מאתנו על-ידי הכרזות על העקרון - ואוי לאזניים שכך שומעות — על חלוקה מחדש של ארץ-ישראל, שאיחדנוה במלחמת ששת הימים.