הישיבה הארבע-מאות-וחמישים-ושבע של הכנסת השביעית – יום רביעי, כ״ה תמוז תשל״ג – 25 יולי 1973 – סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדה – דיון – המשך

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה תמוז התשל"ג, 25 ביולי 1973
מתוך:
כרך 68
נושאים:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, הזכות לארץ ישראל השלמה. שלום - הסכם שלום. בטחון - מלחמת ששת הימים. מפלגות - מערך

אני קורא לכם, יריבינו הנכבדים, אדרבה, כיהודים ובציונים, התבוננו במציאות ואמרו לעצמכם: היתה התחייבות לחלוקה מחדש של ארץ-ישראל — חגיגית; דוברי המערך חזרו עליה בכל עת מצוא — שר החוץ, שר האוצר, ראש הממשלה, בצורות שונות ובניסוחים שונים, על שתי המפלגות שמהן מורכב המערך. ובכן, קורב הסכם השלום? על יסוד עקרון החלוקה אומרים הערבים: נעשה אתכם שלום. הן מספיקה ההודעה שילדה את הרוב המכריע של הבית, שלא נשוב לעולם לקווי ה-4 ביוני 1967, כדי שכל מדינות ערב יכריזו: אם כך, לעולם לא נעשה אתכם הסכם שלום.