הישיבה הארבע-מאות-וחמישים-ושבע של הכנסת השביעית – יום רביעי, כ״ה תמוז תשל״ג – 25 יולי 1973 – סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדה – דיון – המשך

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה תמוז התשל"ג, 25 ביולי 1973
מתוך:
כרך 68
נושאים:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה. הסכסוך הישראלי פלסטיני - ערביי ישראל, רוב יהודי, תכנית החלוקה

משתדלים להסביר לנו את העיקרון האווילי הזה אחר ניצחון והגשמה, גאולה ושיחרור, שאין להם תקדים בתולדותיו של עמנו, אף לא בתולדות עם אחר. משתדלים להסביר לנו כי הוא דרוש כדי שלא נשלוט במספר גדול של ערבים. התחסדות. על-פי כל תכניות החלוקה - במדינה, שדוברי המערך מכריזים כי הם ירצו לשמור על אופיה היהודי - יהיו למעלה משלושת רבעי מיליון ערבים. פירוש הדבר - אין פה שום עקרוניות. הבעיה היא כמותית גרידא. משתדלים להבהיר לנו כי הדבר קשור בשאיפתנו לשלום. אם לא נתחייב בחלוקה מחדש של ארץ-ישראל, נסגור את האופציה להסכם שלום.