הישיבה הארבע-מאות-וחמישים-וחמש של הכנסת החמישית – יום רביעי׳ כ״ט אדר א׳ תשכ״ה (3 מארס 1965) – חוק המעבר (תיקון מס׳ 9), תשכ״ה – 1965

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אדר א' התשכ"ה, 3 במרץ 1965
מתוך:
הישיבה הארבע-מאות-וחמישים-וחמש של הכנסת החמישית - יום רביעי׳ כ״ט אדר א׳ תשכ״ה (3 מארס 1965) - חוק המעבר (תיקון מס׳ 9), תשכ״ה - 1965

בוודאי, הפרדת הרשויות מעיקרה אומרת, כי הרשות השופטת איננה נתונה למרותה של הרשות המבצעת, והיא. כלומר הרשות השופטת, חייבת להיות בלתי-תלויה לחלוטין בשתי הרשויות האחרות, מלבד העובדה שהרשות המחוקקת מקבלת את החוקים, הניתנים לפירוש על-ידי בית-המשפט. באשר הרשות המבצעת והרשות המחוקקת קיימות במשטר פרלמנטרי, הקשר ביניהן, למעשה, אינו ניתן לניתוק.