הישיבה הארבע-מאות-וארבעים של הכנסת החמישית – יום רביעי, כ״ד שבט תשכ״ה (27 ינואר 1965) – ענין אזרחותה של הגברת רינה איתני ; המתיחות הציבורית בנצרת עילית

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד שבט התשכ"ה, 27 בינואר 1965
מתוך:
הישיבה הארבע-מאות-וארבעים של הכנסת החמישית - יום רביעי, כ״ד שבט תשכ״ה (27 ינואר 1965) - ענין אזרחותה של הגברת רינה איתני ; המתיחות הציבורית בנצרת עילית

לפי הכרתנו, כלפי יהודי אין, לא היתד, ולעולמים לא תהיה הפרדה בין הלאום ובין הדת.