הישיבה הארבע-מאות-וארבעים של הכנסת החמישית – יום רביעי, כ״ד שבט תשכ״ה (27 ינואר 1965) – ענין אזרחותה של הגברת רינה איתני ; המתיחות הציבורית בנצרת עילית

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד שבט התשכ"ה, 27 בינואר 1965
מתוך:
הישיבה הארבע-מאות-וארבעים של הכנסת החמישית - יום רביעי, כ״ד שבט תשכ״ה (27 ינואר 1965) - ענין אזרחותה של הגברת רינה איתני ; המתיחות הציבורית בנצרת עילית

בבעיה יסודית-היסטורית זו קבענו עמדה גם בוויכוח הגדול סביב השאלה מיהו יהודי. ואשוב ואזכיר את עמדתנו: אין לכפות את היהדות על איש, ואין לכפות איש על היהדות. היתה תקופה, ובה התבטאה גדולה רבה, שחכמינו ביקשו להכביד על כל מי שאיננו יהודי להצטרף לעם היהודי מבחינת הדת והלאום גם יחד. עתה התקופה היא אחרת. שליש מעמנו הושמד: יש בינינו משארית הפליטה; חלק מהם ניצל על-ידי זרים או על-ידי זרות. הם או הן סיכנו את חייהם או חייהן למען הצלת אחינו. יש להכיר בכך. זהו חזיון אנושי רב-ערך. ואם הם באים אלינו — עלינו לקרבם ולקבלם בחסד ובאהבה וברחמים רבים.