הישיבה הארבע-מאות-וארבעים-ותשע של הכנסת השביעית – יום רביעי, י״א תמוז תשל"ג 11 יולי 1973 – הצעות לסדר-היום – ילדים ונוער במצוקה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א תמוז התשל"ג, 11 ביולי 1973
מתוך:
כרך 68
נושאים:
כלכלה - מחסור, עוני. מורשת ישראל

...חלילה לנו לחכות 25 שנה או שנות דור, כפי שנאמר באותו דין-וחשבון של הוועדה המיוחדת, עד שתיפתר אותה בעיה. זו בעיה חברתית. מעיקרה היא מוסרית. עוני כזה הוא חרפה לכל חברה הטוענת לתואר של חברה מתוקנת. עוני כזה הוא בלתי-נסבל במדינה יהודית, אשר כל חוזיה אמרו: משתקום המדינה היהודית היא תהיה למופת ולסמל לצדק חברתי לכל העמים.